אנסמבל המאה ה-21

אנסמבל המאה ה-21

מארח את נגן הצ'מבלום ביאטה מורי

תל אביב, ירושלים  21-22.9