אנסמבל המאה ה-21

    אנסמבל המאה ה-21

    מארח את נגן הצ'מבלום ביאטה מורי

    תל אביב, ירושלים  21-22.9

  • 21-22/9/19 בתל אביב וירושלים